MONIN syrop Szarlotkowy (Apple pie) 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Monin Szarlotkowy (Apple pie) 700ml to jeden z unikatowych smaków produkowanych przez MONIN. Cechuje siê intensywnym smakiem ciasta jab³kowego (szarlotki) i z³ocist¹ barw¹. Syrop szarlotkowy bardzo dobrze komponuje siê z mlekiem i herbat¹. Mo¿e byæ sk³adnikiem drinków,lub dodatkiem do deseru (np. jako polewa). Idealnie pasuje do wszystkich rodzajów kawy (latte, cappuccino, kawa mro¿ona. Mo¿na te¿ go poleciæ wielbicielom piwa z sokiem, dodanie tego syropu do piwa pozwoli nam uzyskaæ napój o unikatowym smaku.

Przyk³adowe przepisy z zastosowaniem syropu szarlotkowego (apple pie):

1. Margarita Apple pie

Sk³adniki: 30 ml syropu szarlotkowego, 40 ml tequili, 20 ml syropu Rantcho

Przygotowanie: sk³adniki wlaæ do shakera. Wymieszaæ ca³oæ. Podawaæ z kruszonym lodem

2.Szarlotkowe latte

Sk³adniki: 25 ml syropu szarlotkowego, 150 ml mleka, 30-40ml kawy

Przygotowanie: syrop wlaæ do wysokiej szklanki, spieniæ mleko i delikatnie wlaæ do szklanki z syropem, przygotowaæ kawê i bardzo delikatnie dolaæ do pozosta³ych sk³adników. Mo¿na udekorowaæ niewielk¹ iloci¹ cynamonu

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji.

MSZ700ml