MONIN syrop Ciasteczkowy (ciasteczka czekoladowe) 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN ciasteczko czekoladowe (Chocolate cookie) 700 ml jeden z bardziej oryginalnych smaków z gamy syropów MONIN. Cechuje siê bardzo intensywnym, d³ugo utrzymuj¹cym siê smakiem i ciemno br¹zow¹ barw¹.

Idealny do przygotowanie niepowtarzalnej kawy. Bardzo dobrze sprawdza siê w po³¹czeniu z mlekiem, czy jako dodatek do deserów. Polecany tak¿e do koktajli, milkshake-ów i drinków

Przyk³adowe przepisy dla syropu ciasteczkowego MONIN:

1.  Ciasteczkowy strza³ Sk³adniki: 5 ml syropu ciasteczko czekoladowe, 10 ml likieru irlandzkiego, 15 ml whiski. Przygotowanie: syropy wlaæ do kieliszka, delikatnie dolaæ likier, delikatnie dodaæ whisky. Prawidlowo wykonany drink powinien byæ 3 warstwowy.

2. Ciasteczkowe latte Sk³adniki: 10 ml syropu ciasteczko czekoladowe, 150 ml mleka, 30-40ml kawy Przygotowanie: syrop wlaæ do wysokiej szklanki, spieniæ mleko i delikatnie wlaæ do szklanki z syropem, przygotwaæ kawe i bardzo delikatnie dolaæ do pozsta³ych sk³adników. Mo¿na udekorowaæ kuroszonymi ciasteczkami, lub czekolad¹

 

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 

MCC700ml