MONIN syrop Czekoladowy 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN Czekoladowyokos 700 ml jeden z najbardziej klasycznych i uniwersalnych smaków z gamy syropów MONIN. Cechuje siê bardzo intensywnym, mocno skoncentrowanym, d³ugo utrzymuj¹cym siê smakiem i ciemno-br¹zow¹ barw¹.

Syrop czekoladowy mo¿na z powodzeniem dodawaæ do: kawy, deserów, owoców, mleka, koktajli bezalkoholowych, drinków, smoothies, milkshake. Bardzo dobrze pasuje do ³¹czenia z wyrazistymi owocowymi smakami np. marakuja, mango, winia.

Przyk³adowe przepisy dla syropu czekoladowego MONIN:

1.  Choco-coco Caffe Sk³adniki: 15 ml syropu kokosowego, 15 ml syropu czekoladowego MONIN, 30 ml kawy, 180 ml mleka. Przygotowanie: syropy wlaæ do wysokiej szklanki, dolaæ spienione mleko i kawê. Wymieszaæ ca³oæ. Mo¿na przyozdobiæ bit¹ mietan¹.

2. Czekoladowy shot Sk³adniki: 10 ml syropu czekoladowego, 20 ml rumu Przygotowanie: syrop wlaæ do kieliszka. delikatnie dolaæ rum

 

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 


Data wa¿noci syropu czekoladowego MONIN 700ml:

02.2018

MC700ml