MONIN syrop Bia³a czekolada 50ml

7,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN Bia³a czekolada 50 ml to jeden z unikatowych smaków syropów MONIN. Cechuje siê ³agodnym smakiem i jasno z³ot¹ barw¹. Bardzo dobrze ³¹czy siê z innymi smakami.

Syrop bia³a czekolada (white chocolate) mo¿na z powodzeniem stosowaæ w ciep³ych i zimnych deserach. Idealnie pasuje do wszystkich rodzajów kawy (latte, cappuccino, kawa mro¿ona), do mleka czy koktajlach mlecznych.

 

Przyk³adowe przepisy dla syropu bia³a czekolada MONIN:

1.  Bia³a Mocha Sk³adniki: 10 ml syropu amaretto, 25 ml syropu MONIN bia³a czekolada, 30 ml kawy, 150 ml mleka. Przygotowanie: syropy wlaæ do wysokiej szklanki, dolaæ spienione mleko i kawê. Wymieszaæ ca³oæ. Mo¿na przyozdobiæ bit¹ mietan¹ i kruszon¹ czekolad¹.

2. Bananowy smooth Sk³adniki: 25 ml syropu bia³a czekolada, 70 ml mleka, 10 ml syropu ¿ó³ty banan lub 5/6 plasterków banana, 6-7 kostek lodu. Przygotowanie: sk³adniki umieciæ w blenderze i miksowaæ (ok. 30 SEKUND do uzyskania jednolitej konsystencji). Przelaæ do szklanki, udekorowaæ i podawaæ.

 

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 

 

Przy ka¿dej z butelek syropów MONIN 250ml i 700ml znajd¹ Pañstwo przepisy na ich wykorzystanie.

MBCZ50ml