MONIN syrop karmelowy 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Monin karmelowy  (fr. caramel) 700ml to jeden z najbardziej klasycznych wariantów w ofercie firmy Monin.  Charakteryzuje siê mocnym smakiem karmelu i br¹zow¹ barw¹. Idealny jako dodatek do kawy, mleka czy jako sk³adnik deserów. Bardzo dobrze komponuje siê z innymi smakami, dlatego jego szerokie zastosowanie ogranicza jedynie wyobrania  

Przyk³adowe przepisy z zastosowaniem syropu karmelowego:

1.Anielskie piek³o

Sk³adniki: 25 ml syropu karmelowego, 15 ml syropu lub likieru waniliowego, 40 ml wódki, 15 ml mietanki

Przygotowanie: produkty wlaæ do shakera. Ca³oæ wymieszaæ

2.Karmelowe latte

Sk³adniki: 25 ml syropu karmelowego, 150 ml mleka, 30-40ml kawy

Przygotowanie: syrop wlaæ do wysokiej szklanki, spieniæ mleko i delikatnie wlaæ do szklanki z syropem, przygotwaæ kawe i bardzo delikatnie dolaæ do pozsta³ych sk³adników.

 

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 

Przy ka¿dej z butelek syropów MONIN 700ml i 250ml znajd¹ Pañstwo przepisy na ich wykorzystanie.

MKA700ml