MONIN syrop Blue Curacao 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie


  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoæ i niepowtarzalnym smakiem, idealnie sprawdzaj¹ siê jako dodatek do kawy, deserów, drinków. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji z najlepszych sk³adników.

Przy ka¿dej z butelek syropów MONIN znajd¹ Pañstwo przepis na wykorzystanie go do finezyjnej kawy, deseru, lub koktajlu.
Syrop MONIN Blue Curacao nadaje siê idealnie do:
- drinków (m.in kamikaze)
- koktajli 

- deserów

- piwa

MB700ml