MONIN syrop Marakuja (Passion Fruit) 250ml

21,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN Marakuja (Passion fruit) 250 ml to jeden z najpopularniejszych smaków w gamie syropów marki MONIN. Syrop passion fruit (czyli o smaku owocu ciêrpiêtnicy, zwanego inaczej marakuj¹) zawdziêcza swoj¹ popularnoæ szerokiej gamie zastosowañ. Cechuje siê niezwykle intensywnym, s³odkim smakiem dojrza³ego owocu marakui i ¿ó³to-pomarañczow¹ barw¹.  

Syrop marakuja (passion fruit) idealnie nadaje siê do przygotowania zimnych napojów, drinków, koktajli mlecznych. Bardzo dobrze sprawdza siê jako dodatek do piwa czy herbaty. Mo¿na go z powodzeniem dodawaæ do gor¹cej czekolady i deserów (np. jako dodatek do lodów waniliowych, czy czekoladowych). Dla osób ceni¹cych kulinarne eksperymenty polecany jako sk³adnik kawy mro¿onej.

Przyk³adowe przepisy dla syropu marakuja MONIN:

1.  Piwo w stylu Radler Sk³adniki: 20 ml syropu marakuja, kilka kostek lodu, 200 ml piwa. Przygotowanie: kostki lodu wrzuciæ do wysokiej szklanki na piwo, dolaæ syrop i delikatnie dolaæ piwo. Wymieszaæ ca³oæ.

2. Tropikalne Lato Sk³adniki: 25 ml syropu marakuja, 20 ml soku z cytryny, 20 ml soku z ananasa, 80 ml soku z pomarañczy, kostki lodu. Przygotowanie: syrop, soki i kilka kostek lodu umieciæ w shakerze i energicznie wstrz¹saæ. Podawaæ w wysokiej szklance z kostkami lodu.

 

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 


Data wa¿noci syropu MONIN MARAKUJA (passion fruit):

30.09.2019

MM250ml