MONIN syrop Truskawkowy 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN Truskawkowy (fraise) 700 ml  to intensywny smak wie¿ej truskawki. Cechuje siê mocn¹ czerwon¹ barw¹ kolor, oraz s³odkim d³ugo utrzymuj¹cym siê smakiem owocu pocz¹tku lata

Monin truskawkowy to idealna propozycja dla osób, które chc¹ przygotowaæ lemoniadê, dodaæ swojej kawie z mlekiem niecodzienny smak, czy zab³ysn¹æ na imprezie oryginalnym shotem. Syrop o smaku truskawek mo¿na tak¿e zastosowaæ jako polewê do deserów (np. lodów waniliowych, sernika, panna cotty), dodatek do piwa czy herbaty. 

Przyk³adowe przepisy dla syropu MONIN Truskawka (fraise):

1. Czerwony strza³ Sk³adniki: 20 ml syropu Monin Truskawka, 10 ml soku z cytryny, 40 ml wódki jagodowej Przygotowanie: sk³adniki wlewamy do shakera, energicznie wstrz¹samy, rozlewamy na 2 kieliszki

2. Truskawkowy Radler Sk³adniki: 20 ml syropu truskawkowego, 250 ml piwa jasnego, kilka kostek lodu. Przygotowanie: syrop wlaæ do wysokiej szklanki na piwo, wrzuciæ kostki lodu, szklankê dope³niæ piwem. Delikatnie wymieszaæ

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 


Data wa¿noci syropu MONIN Truskawkowy (fraise) 700ml:

30.09.2018

MT700ml