MONIN syrop Ciasteczkowy (ciastka czekoladowe) 50ml

7,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Monin Ciasteczko Czekoladowe (Chocolate cookie) 50ml to jeden z unikatowych smaków produkowanych przez MONIN. Cechuje siê intensywnym smakiem ciastek z dodatkiem czekolady, ciemno br¹zow¹ barw¹. Bardzo dobrze pasuje jako dodatek do mleka, koktajli mlecznych. Idealny do przygotowania rozgrzewaj¹cej kawy w ch³odne dni. Syrop ciasteczkowy mo¿na tak¿e stosowaæ jako urozmaicenie deserów (np.: lodów, lub ciast). Idealnie pasuje do wszystkich rodzajów kawy z mlekiem (latte, cappuccino, kawa mro¿ona),

 

Przyk³adowe przepisy z zastosowaniem syropu ciastko czekoladowe (chocolate cookie):

1.Koktajl bananowe ciastko

Sk³adniki: 20 ml syropu ciasteczkowego, 1 banan, 130ml mleka

Przygotowanie: wszystkie sk³adniki wrzuciæ do blendera i zmiksowaæ

2.Ciasteczkowe latte

Sk³adniki: 25 ml syropu ciasteczkowego, 150 ml mleka, 30-40ml kawy

Przygotowanie: syrop wlaæ do wysokiej szklanki, spieniæ mleko i delikatnie wlaæ do szklanki z syropem. Przygotowaæ kawê i bardzo delikatnie dolaæ do pozosta³ych sk³adników. Mo¿na udekorowaæ kruszon¹ czekolad¹, lub ciasteczkami

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 

Syrop ciasteczkowy jest dostêpny tak¿e w pojemnoci:

250ml i 700ml

MCC50ml