MONIN syrop Ogórkowy 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Syrop Ogórkowy firmy MONIN (cucumber) to jedna z unikatowych propozycji lidera na rynku syropów barmañskich. Soczysty i orzewiaj¹cy smak ogórka skoncentrowany w syropie pozwola stworzyæ niecodziennie lemoniady, czy drinki. Z powodzeniem mo¿emy go zastosowaæ przy przygotowaniu herbaty mro¿onej czy martini. Ogórkowy syrop Monin charakteryzuje siê jasno zielon¹, przezroczyst¹ barw¹.

 

Przyk³adowe przepisy z wykorzystaniem syropu ogórkowego:

1. Lemoniada ogórkowa

Sk³adniki: syrop Monin Ogórkowy (cucumber), woda, lód, plasterki ogórka,

Przygotowanie: do wysokiej szklanki wlaæ 30 ml syropu ogórkowego, wrzuciæ kilka kostek lodu. Szklankê dope³niæ wod¹ i wymieszaæ. Dla udekorowania wrzuciæ kilka plasterków ogórka

2. I Feel green

Sk³adniki: syrop Monin Ogórkowy (cucumber), Monin Rantcho Lemon, cytrynowa mro¿ona herbata, lód, plasterki wie¿ego ogórka,

Przygotowanie: do szklanki wrzuciæ kilka kostek lodu, wlaæ 20ml syropu ogórkowego i 10ml syropu Rantcho Lemon, szklankê dope³niæ herbat¹ mro¿on¹. Ca³oæ wymieszaæ i przed podaniem udekorowaæ plastrami ogórka

3. Zielone Martini

Sk³adniki: syrop Monin Ogórkowy (cucumber), Gin, lód, 2 plasterki limonki, 10 listków miêty, 3 plasterki wie¿ego ogórka.

Przygotowanie: plastry limonki i listki miêty umieciæ w shakerze, a nastêpnie chwilê ugniataæ (najlepiej muddlerem). Dodaæ 15 ml syropu ogórkowego, 60 ml ginu, kostki lodu i energicznie wymieszaæ w shakerze. Przelaæ do szklanki do martini i udekorowaæ plastrami ogórka. 

Wszystkie syropy produkowane przez markê MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoæ i niepowtarzalnym smakiem, idealnie sprawdzaj¹ siê jako dodatek do kawy, deserów, drinków. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji ze sk³adników najwy¿szej jakoci

Data sugerowanej daty spo¿ycia syropu MONIN Ogórek (Cucumber):

30.06.2018

MO700ml