MONIN Chai Tea syrop herbaciany 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN HERBACIANY (CHAI TEA) 700 ml to jedna z nowoci w gamie syropów marki MONIN. Jest to po³¹czenie smaku zielonej herbaty, cynamonu, godzików, kwiatów pomarañczy i imbiru. Cechuje siê niezwykle intensywnym s³odkim smakiem z aromatami przypraw i wyranie przebijaj¹cym siê imbirem.

Syrop chai mo¿na stosowaæ jako bazê do Masala Chai (wystarczy dodaæ 30ml syropu do 150ml mleka), lub jako dodatek do innych napojów, np. do kawy, czy piwa. 

Przyk³adowe przepisy dla syropu brzoskwiniowego MONIN:

1.  Chai Masala Sk³adniki: 30 ml syropu Chai Tea, 150 ml mleka. Przygotowanie: 30 ml syropu wlaæ do mleka. Wymieszaæ. Podawaæ na ciep³o lub na zimno.

2. Kawa Chai Latte Sk³adniki: 30 ml syropu herbacianego Chai Tea, 30 ml kawy, 120 ml mleka. Przygotowanie: syrop wlaæ na dno wysokiej szklanki, delikatnie dolaæ spienione mleko, nastêpnie delikatnie dolaæ kawê. Podawaæ z d³ug¹ ³y¿eczk¹, która umo¿liwi dok³adne wymieszanie kawy przed spo¿yciem

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 


Data wa¿noci syropu MONIN Chai Tea (herbaciany):

30.01.2019

MCT700ML