MONIN syrop Brzoskwiniowy 250ml

22,68 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie


  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN Brzoskwinia (Peach) 250 ml to jeden z najpopularniejszych smaków w gamie syropów marki MONIN. Syrop brzoskwiniowy zawdziêcza swoj¹ popularnoæ szerokim mo¿liwoci¹ zastosowañ. Cechuje siê niezwykle intensywnym, s³odkim smakiem soczystych brzoskwiñ.  

Syrop brzoskwiniowy idealnie nadaje siê do przygotowania zimnych napojów, drinków, czy koktajli. Bardzo dobrze sprawdza siê jako dodatek do piwa i herbaty. Mo¿na go z powodzeniem dodawaæ do gor¹cej czekolady i deserów (np. jako dodatek do lodów waniliowych, czy czekoladowych).

Przyk³adowe przepisy dla syropu brzoskwiniowego MONIN:

1.  Piwo w stylu Radler Sk³adniki: 20 ml syropu brzoskwiniowego, kilka kostek lodu, 200 ml piwa. Przygotowanie: kostki lodu wrzuciæ do wysokiej szklanki na piwo, dolaæ syrop i delikatnie dolaæ piwo. Wymieszaæ ca³oæ.

2. Brzoskwiniowe Lato Sk³adniki: 25 ml syropu brzoskwiniowego, 20 ml soku z limonki, 40ml rumu, kostki lodu. Przygotowanie: syrop, soki i kilka kostek lodu umieciæ w shakerze i energicznie wstrz¹saæ. Podawaæ w szklance typu martini z kostkami lodu.

 

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 


Data wa¿noci syropu MONIN Brzoskwinia 250ml (peach):

30.10.2016

MB250ml