MONIN Pralina syrop 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Monin pralinowy (Praline) 700ml to smak czekoladek z nadzieniem o smaku delikatnego karmelu z pra¿onymi orzechami.  Polecany jako syrop do kawy (w szczególnoci do wszystkich kaw z mlekiem), do deserów lodowych, jako dodatek do mleka. jeden z najbardziej klasycznych wariantów w ofercie firmy Monin. Charakteryzuje siê br¹zow¹ barw¹, aromatami, karmelu, pra¿onych orzechów i  czekolady.

Przyk³adowe przepis z zastosowaniem syropu pralinowego:

Pralinowe caffe latte

Sk³adniki: 25 ml syropu pralinowego, 130 ml mleka, 30-40ml kawy

Przygotowanie: syrop wlaæ do wysokiej szklanki, spieniæ mleko i delikatnie wlaæ do szklanki z syropem, przygotowaæ kawê i bardzo delikatnie dolaæ do pozosta³ych sk³adników.

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 

DATA WA¯NOCI syropu Monin Pralina 700ml:

28.02.2016

MPR700ml