MONIN syrop Creme Brulee 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Monin Creme Brulee 700ml to jeden z unikatowych smaków produkowanych przez MONIN. Cechuje siê intensywnym smakiem wanilii i pra¿onego karmelu, barwa bursztynowa. Dobrze komponuje siê mlekiem. Syrop krem brulee mo¿na tak¿e stosowaæ jako sk³adnik deserów (np. do lodów, czy ciast). Idealnie pasuje do wszystkich rodzajów kaw mlecznych (cafe latte, cappuccino, kawa mro¿ona), do mleka czy koktajli mlecznych.

 

Przyk³adowe przepisy z zastosowaniem syropu creme brulee:

1.Kremowy shoot

Sk³adniki: 10 ml syropu krem brulee, 30 ml brandy, 10ml mleka

Przygotowanie:  sk³adniki wlaæ do shakera, dynamicznie wymieszaæ. podawaæ w kieliszku

2.Kremowe latte

Sk³adniki: 25 ml syropu creme brulee, 150 ml mleka, 30-40ml kawy

Przygotowanie: syrop wlaæ do wysokiej szklanki, spieniæ mleko i delikatnie wlaæ do szklanki z syropem, przygotowaæ kawê i bardzo delikatnie dolaæ do pozosta³ych sk³adników. Mo¿na udekorowaæ kruszonymi pierniczkami, lub niewielk¹ iloci¹ cynamonu

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 

MCB700ml