MONIN syrop Poziomkowy 700ml

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Syrop Poziomkowy firmy MONIN (Fraise des Bois) to propozycja lidera rynku syropów barmañskich dla wszystkich tych, którzy chc¹ np. nadaæ przygotowywanym drinkom, deserom, czy lemoniad¹ s³odki powiew lata. Aromatyczny i s³odki smak poziomek skoncentrowany w syropie, pozwala na wykonanie wielu pysznych napojów jak i deserów. Syrop poziomkowy z powodzeniem mo¿emy zastosowaæ przy przygotowaniu herbaty mro¿onej, martini, do polania np.: lodów, sernika, czy s³odkiej kaszy. Doskonale sprawdza siê w po³¹czeniu z sokiem pomarañczowym. Syrop firmy Monin o smaku poziomek charakteryzuje siê intensywnie czerwon¹ przezroczyst¹ barw¹.

 

Przyk³adowe przepisy z wykorzystaniem syropu ogórkowego:

1. Lemoniada poziomkowa

Sk³adniki: syrop Monin Poziomkowy, woda, lód, kilka poziomek do przybrania

Przygotowanie: do wysokiej szklanki wlaæ 30 ml syropu poziomkowego, wrzuciæ kilka kostek lodu. Szklankê dope³niæ wod¹ i wymieszaæ. Dla udekorowania mo¿na wrzuciæ kilka poziomek

2. Summer Dream

Sk³adniki: syrop Monin Poziomkowy (fraise des bois), sok pomarañczowy, lód, plaster pomarañczy

Przygotowanie: do szklanki wrzuciæ kilka kostek lodu, wlaæ 20ml syropu poziomkowego, szklankê dope³niæ sokiem pomarañczowym. Ca³oæ wymieszaæ i przed podaniem udekorowaæ plastrem pomarañczy

3. Poziomkowy radler

Sk³adniki: syrop Monin Poziomkowy, piwo, Monin Lemoniada mix, kostki lodu

Przygotowanie: do wysokiej szklanki na piwo wrzuciæ kilka kostek lodu, wlaæ 50 ml Lemoniada mix i 20ml syropu poziomkowego, a nastêpnie dope³niæ szklankê piwem. Przed podaniem delikatnie wymieszaæ

Wszystkie syropy produkowane przez markê MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoæ i niepowtarzalnym smakiem, idealnie sprawdzaj¹ siê jako dodatek do kawy, deserów, drinków. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji ze sk³adników najwy¿szej jakoci

Data sugerowanej daty spo¿ycia syropu MONIN Poziomkowy (Fraise des Bois):

30.05.2019

MPO700ml