Lavazza Qualita Rossa 250g mielona

16,00 zł
Brutto
Ilość
Produkt dostêpny

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Lavazza Qualita Rossa to doskona³a kawa, ceniona na ca³ym wiecie za swój niepowtarzalny smak i czekoladowy aromat. Odpowiednio dobrane proporcje afrykañskiej robusty i arabiki, dwóch gatunków tworz¹cych tê mieszankê, gwarantuj¹ zawsze najwy¿sz¹ jakoæ tej kawy, jej pe³ny i ³agodny smak. Kawa rednio mielona.

- doskona³a do ka¿dego rodzaju ekspresu
- kawa mielona
- 250g
- 70 % Arabica, 30 % Robusta

LR250g
2 Przedmioty