Illy Espresso 250g ziarnista

37,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

ILLY to uznana na ca³ym wiecie marka kawy z Triestu, jej produkty powstaj¹ wy³¹cznie z  specjalnie wyselekcjonowanych, najlepszych ziarna Arabiki. 

ILLY ESPRESSO to kawa o bardzo intensywnym zdecydowanym aromacie. S³odka, pozbawiona jakiejkolwiek kwasowatoci czy goryczy. 

Specyfikacja:
Sk³ad: 100% Arabika
Aromat: bardzo mocny
Intensywnoæ smaku: bardzo du¿a
S³odycz: du¿a
Zawartoæ kofeiny:
rednia
Opakowanie jednostkowe: 250 g (puszka)

IE250gz