PERUGINA CLASSICO 1000G

79,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

PERUGINA CLASSICA to najwy¿szej klasy czekolada pitna, jednej z najbardziej uznanych w³oskich marek produkuj¹cej s³odyce - PERUGINY (o ponad 100 letniej tradycji, wchodz¹cej od niedawna w sk³ad szwajcarskiego koncernu Nestle). Czekolada Perugina Classica jest czekolad¹ wytrawn¹, powstaj¹c¹ z czekolady zawieraj¹cej 74% kakao, co wiadczy o najwy¿szej klasie tego produktu. Swoj¹ wysok¹ jakoci¹ zdecydowanie zostawia w tyle wiêkszoæ dostêpnych czekolad do picia.

Nadaje siê  do przygotowania z mlekiem zarówno w profesjonalnych urz¹dzeniach (czekoladziarkach), jak i w naczyniu podgrzewanym na domowej kuchence.

Opakowanie wystarcza na przygotowanie ok. 50 porcji czekolady.

PEC1000