LAVAZZA PIENAROMA 1000G ziarnista

98,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Lavazza Pienaroma jest mieszank¹ skomponowan¹ dla najbardziej wymagaj¹cych klientów. Ziarna tworz¹ce t¹ niezwyk³¹ mieszankê pochodz¹ z plantacji w Brazylii (region Mogiana i p³d. Minas) oraz p³ukanych arabik z plantacji w Hondurasie i Peru. Bogaty aromat kawy Lavazza Pienaroma, jej delikatny, s³odkawy, a jednoczenie pe³ny smak pozostanie na d³ugo w Pañstwa pamiêci. Wród nut smakowych najlepiej wyczuwalne s¹ j¹smin i figi. Kawa nadajê siê do przygotowania espresso, cappuccino, kawy z mlekiem. Idealna do ekspresu cinieniowego.

Specyfikacja:
Sk³ad: 100% Arabika
Aromat: bardzo bogaty
Intensywnoæ smaku: du¿a
S³odycz: du¿a
Zawartoæ kofeiny: niska
Opakowanie jednostkowe: 1000g

LP1000g