KIMBO Espresso Napoletano 250g

23,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

KIMBO ESPRESSO NAPOLETANO mielona, to propozycja Neapolitañskiej palarni (liniia KIMBO Espresso) dla kawoszy chc¹cych przygotowaæ tradycyjne w³oskie Espresso. Palona rednio wg najlepszych neapolitañskich tradycyji. Gêsta konsystencja kawy, intensywny smak, d³ugo utrzymuj¹ca siê crema sprawi¹, ¿e Kimbo Napoletano stanie siê kaw¹ twych snów.

Kawa mielona do u¿ycia w kawiarce lub ekspresie cinieniowym

Specyfikacja: 80% Arabika, 20% Robusta
Aromat: mocny
Intensywnoæ smaku: bardzo du¿a
S³odycz: du¿a
Zawartoæ kofeiny:  niska (ok. 1,2%)
Opakowanie jednostkowe 250 g

KEN250g