MONBANA Wanilia 250g

32,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONBANA WANILIA to wysokiej klasy mleczna czekolada do picia na gor¹co o smaku waniliowym. Cechuje siê intensywnie czekoladowym smakiem. Wyprodukowana wy³¹cznie z naturalnych sk³adników (cukier, kakao, ekstrakt z wanilii), ³atwa w przygotowaniu: wystarczy zalaæ 25g czekolady gor¹cym mlekiem i dok³adnie wymieszaæ.

Czekolada Monbana Wanilia zdecydowanie przewy¿sza jakoci¹ i smakiem wiêkszoæ dostêpnych na naszym rynku napojów czekoladowych. Zawiera minimum 32% kakao.

 

Czekolada MONBANA WANILIA nadaje siê  do przygotowania w profesjonalnych punktach gastronomicznych (czekoladziarka, dysza parowa ekspresu, kuchenka elektryczna/gazowa) jak i w domu.

 

Wyprodukowana we Francji

 

Data wa¿noci czekolady na gor¹co Monabana Waniliowa:

11.12.2016

MW250g