RISTORA 1000g czekolada do picia

50,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

RISTORA DENSA to wysokiej klasy gor¹ca czekolada do picia. Swoj¹ jakoci¹ znacznie przewy¿sza dostêpne w polskich sklepach "napoje czekoladowe".  Czekolada Ristora to gêsta, s³odka czekolada o wyj¹tkowym smaku. Nadaje siê  do przygotowania w czekoladziarce, dysz¹ parowa ekspresu, na kuchence elektrycznej/gazowej, dziêki czemu mo¿e byæ wykorzystywana w domu jak i punktach gastronomicznych.

 

Sposób przygotowania:

25g czekolady RISTORA wsypaæ do mleka (nie gor¹cego), wymieszaæ, podgrzewaæ do uzyskania porz¹danej gêstoci.

R1000g