SALZBURG ciemna czekolada do fontann 600g

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

SALZBURG czekolada  (gorzka) do fontanny, to idealny produkt dla osób ceni¹cych najwy¿sz¹ jakoæ, o której wiadczy a¿ 63% zawartoci kakao w produkcie. Wytrawny, kakaowy smaku czekolada do fontanny pozwoli urozmaiciæ zarówno kameralny wieczór, jak i wiêksze przyjêcie.
Wytrawna (gorzka) jest idealn¹ propozycja dla osób preferuj¹cych wyrafinowany smak i najwy¿sz¹ jakoæ. Odpowiednie przygotowanie, w procesie produkcji, czekolady do fontanny czekoladowej eliminuje potrzebe dodawania t³uszczu w celu zapeninia p³ynnoci.

SC600g