PELLINI TOP 18szt.

28,00 zł
Brutto
Ilość

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

PELLINI TOP to najwybitniejsza mieszanka palarni Pellini. Niezwykle subtelna, s³odka w smaku z delikatnie wyczuwalnymi nutami czekolady. Powolny proces palenia, odpowiednia kompozycja wyselekcjonowanych gatunków arabiki z Ameryki rodkowej i wyj¹tkowa dba³oæ na ka¿dym etapie produkcji, pozwoli³y palarni z Werony stworzyæ kawê uznawan¹ przez wielu za najlepsz¹ we W³oszech

Pojedyncze saszetki ESE (cialde) kawy Pellini Top, zosta³a spakowane oddzielnie dziêki czemu ka¿da przygotowywana przez nas kawa bêdzie pe³na aromatu, jak z wie¿o otwartej paczki kawy 

Specyfikacja: 100% Arabika
Aromat: mocny
Intensywnoæ smaku: rednia
S³odycz: bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny:  niska

Data wa¿noci kawy w saszetkach ESE Pellini Top 18 szaszetek (cialde):

30.09.2017

PT18P
2 Przedmioty