VERGANANO Gran Aroma 18szt.

26,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

VERGNANO GRAN AROMA kawa w saszetkach do systemu E.S.E, to mieszanka stworzona z myl¹ o najbardziej wymagaj¹cych konsumentach, pragn¹cych cieszyæ siê wymienit¹ kaw¹ przygotowan¹ w domowym ekspresie cinieniowym. Cechuje siê aromatycznym i intensywna smakiem w klasycznym w³oskim  stylu. 
Najwy¿sz¹ jakoæ kaw Vergnano gwarantuje bardzo zaawansowany system kontroli ziaren, opieraj¹cy siê na czytniku optycznym. Czujnik sprawdza wielkoæ i kolor ka¿dego ziarna. Caffe Vergnano Gran Aroma idealnie nadaje siê do przygotowania kawy z mlekiem.

Specyfikacja: 60% Arabika 40% Robusta
Aromat: bogaty
Intensywnoæ smaku: du¿a
S³odycz: rednia
Zawartoæ kofeiny: du¿a

VGA18P