VERGNANO Antica bottega 18szt.

27,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

VERGNANO ANTICA BOTTEGA kawa w saszetkach ESE, to mieszanka przygotowana do ekspresów cinieniowych dla najbardziej wymagaj¹cych konsumentów. W jej sk³ad wchodz¹ wysokiej jakoci Arabiki z Nikaragui, San Domingo, Kostaryki i brazylijskiej prowincji Santos, o delikatnym aromacie i intensywnie s³odkim smaku.

Najwy¿sz¹ jakoæ Caffe Vergnano gwarantuje bardzo zaawansowany system kontroli ziaren, opieraj¹cy siê na czytniku optycznym  sprawdzaj¹cym wielkoæ i kolor ka¿dego ziarna. Antica Bottega idealnie nadaje siê do przygotowania espresso.
Kawa w saszetkach ESE (w³os. cialde) umo¿liwia przygotowanie w domu kawy o jakoci zbli¿onej do tych podawanych we w³oskich kawiarniach.

Specyfikacja: 100% Arabika
Aromat: bardzo bogaty
Intensywnoæ smaku: niska
S³odycz:  bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny:  niska
Opakowanie jednostkowe : 7 g (kawa w saszetkach ESE)