CORSINI Estrella del Caribe 100% Arabika 18 saszetek ESE

30,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie


  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Corsini Estrella del Caribe to pochodz¹ca z Haiti niezwykle aromatyczna Arabika. Rêczny zbiór i szczegó³owa selekcja ziaren tej karaibskiej kawy pozwalaj¹ na uzyskanie wyj¹tkowej kawy o najwy¿szej jakoci. Corsini Estrella nadaje siê zarówno na aromatyczne espresso jak i ³agodn¹ caffe latte, czy cappuccino


Sk³ad: 100% Arabica
Stopieñ palenia: redni
Zawartoæ kofeiny: niska
Opakowanie: 18 oddzielnie pakowanych saszetek ESE

Data wa¿noci kawy w saszetkach ESE Corsini Estrella del Caribe:

01.03.2019

CE100%18ESE