LAVAZZA Qualita Oro 250g mielona

17,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
Lavazza Qualita Oro kawa mielona, to mieszanka szlachetnej Arabik z najlepszych plantacji Afryki, Ameryki Centralnej i Po³udniowej. Dziêki wieloletniemu dowiadczeniu w³oskiej palarni z Turynu mo¿emy delektowaæ siê napojem o jedwabistym, s³odkim smaku pozbawionym kwasowatoci. Kawa zmielona z przeznaczeniem do kawiarki moka, mo¿e te¿ byæ stosowana w ekspresie cinieniowym lub przelewowym.
Kawa wyprodukowana we W³oszech w palarni Lavazza w Turynie

Specyfikacja:
100% Arabika
Aromat: bardzo mocny
Intensywnoæ smaku: du¿a
S³odycz: bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny:  niska (1,3%)
Opakowanie jednostkowe: 250 g
Data wa¿noci Lavazza Oro 250g mielona:
30.09.2017
Zdjêcie pogl¹dowe. Opakowanie produktu mo¿e siê nieznacznie ró¿niæ od przedstawionego na zdjêciu.

LO250g