Lavazza Carmencita 250g mielona

18,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
LAVAZZA CARMENCITA to rednio palona mieszanka Arabik i Robusty o intensywnym i g³êbokim aromacie. Dziêki odpowiednio dobranym gatunkom Robusty, wchodz¹cym w sk³ad mieszanki, Lavazza Carmencita cechuje siê stosunkowo wysok¹ zawartoci¹ kofeiny. Ze wzglêdu na mocno pObudzaj¹ce dzia³anie, mieszanka ta idealnie nadaje siê na kawÊ niadaniow¹.

Specyfikacja: 50% Arabica, 50%Robusta
Aromat: redni
Intensywnoæ smaku: bardzo du¿a
Zaw
S³odycz: rednia
LCa250g