Lavazza ESPRESSO Oro 250g mielona

26,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Lavazza Qualita Oro ESPRESSO to mieszanka szlachetnej Arabik z najlepszych plantacji Afryki, Ameryki Centralnej i Po³udniowej. Dziêki wieloletniemu dowiadczeniu w³oskiej palarni z Turynu mo¿emy delektowaæ siê napojem o jedwabistym, s³odkim smaku pozbawionym kwasowatoci.
Kawa zosta³a zmielona pod ekspresy cinieniowe, co pozwala nie tylko na wydobycie pe³ni aromatu z mieszanki, ale tak¿e zapobiegnie uszkodzeniu Pañstwa ekspresu w efekcie u¿ytkowania niew³aciwej kawy.

Specyfikacja: 100% Arabika
Aromat: bardzo mocny
Intensywnoæ smaku: du¿a
S³odycz: bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny:  niska (1,3%)

Opakowanie jednostkowe: 250 g

LEO250g