Ille Espresso Deca 250g

37,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

ILLY to uznana na ca³ym wiecie marka kawy z Triestu, stosuj¹ca w swoich produktach jedynie specjalnie wyselekcjonowane, najlepsze ziarna Arabiki.

ILLY ESPRESSO DECA (bezkofeinowa) to kawa o bardzo intensywnym zdecydowanym aromacie. S³odka, pozbawiona jakiejkolwiek kwasowatoci czy goryczy. Zmielona z przeznaczeniem do ekspresów cinieniowych. Kawa  ILLY Espresso Deca (bezkofeinowa) zosta³a pozbawiona kofeiny w naturalny sposób przy wykorzystaniu dwutlenku wêgla, dziêki czemu nie utraci³a nic z walorów smakowych.

Specyfikacja:

100% Arabika

Aromat:
 bardzo bogaty

Intensywnoæ smaku:
du¿a

S³odycz:
 du¿a
Zawartoæ kofeiny:
bezkofeinowa (>0,05%)

Opakowanie jednostkowe :
 250 g (puszka)

ID250g