PELLINI Bio 250g

39,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

PELLINI BIOLOGICA kawa mielona to mieszanka wysokiej klasy Arabik z Ameryki rodkowej pochodz¹cych jedynie z upraw ekologicznych. Odpowiednia selekcja ziaren, powolny proces pra¿enia oraz wybór gatunków kawy z jednego regionu umo¿liwiaj¹ delektowanie siê napojem najwy¿szej jakoci o deikatnym, aromatycznym, niepowtarzalnym, s³odkim smaku. Kawa mielona z przeznaczeniem do kawiarek, nadaje siê jednak tak¿e do ekspresów cinieniowych.

Specyfikacja:
Sk³ad: 100% Arabika
Aromat: mocny
Intensywnoæ smaku: bardzo du¿a
S³odycz: bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny: niska
Opakowanie jednostkowe: 250 g (puszka)

PB250g