VERGNANO ANTICA 2x250g

45,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

VERGNANO ANTICA BOTTEGA kawa mielona, to mieszanka stworzona z myl¹ o najbardziej wymagaj¹cych konsumentach. W jej sk³ad wchodz¹ wysokiej jakoci Arabiki z Nikaragui, San Do mingo, Kostaryki i brazylijskiej prowincji Santos, o delikatnym aromacie i intensywnie s³odkim smaku. Kawa mielona do kawiarki moka. Najwy¿sz¹ jakoæ Caffe Vergnano gwarantuje bardzo zaawansowany system kontroli ziaren, opieraj¹cy siê na czytniku optycznym  sprawdzaj¹cym wielkoæ i kolor ka¿dego ziarna. Antica Bottega idealnie nadaje siê do przygotowania espresso.

Specyfikacja:
Sk³ad: 100% Arabika
Aromat: mocny
Intensywnoæ smaku: bardzo mocna
S³odycz: bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny: niska
Opakowanie jednostkowe: 250 g (kawa sprzedawana w dwupacku)

VA2x250g