VERGNANO Espresso 2x250g mielona

42,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

VERGNANO ESPRESSO CASA kawa ziarnista, to mieszanka stworzona z myl¹ o najbardziej wymagaj¹cych konsumentach, pragn¹cych cieszyæ siê wymienit¹ kaw¹ przygotowan¹ w domowym ekspresie cinieniowym.  Kawa aromatyczna, idealnie zrównowa¿ona z orzechowo-br¹zow¹ crema. Idealnie nadaje siê na espresso, cappucino czy latte macchiato, 

Najwy¿sz¹ jakoæ kaw Vergnano gwarantuje bardzo zaawansowany system kontroli ziaren, opieraj¹cy siê na czytniku optycznym  sprawdzaj¹cym wielkoæ i kolor ka¿dego ziarna. 


Specyfikacja: 80% Arabika 20% Robusta
Aromat: bardzo bogaty
Intensywnoæ smaku: rednia
S³odycz: bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny:  rednia

Opakowanie jednostkowe: 250 g (sprzedawana w dwupacku)

VE2x250g