KIMBO Aroma Italiano 250g

17,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

KIMBO Aroma Italiano 250g kawa mielona, to propozycja Neapolitañskiej palarni z linii KIMBO Aromi (sk³adaj¹cej siê z bardzo aromatycznych mieszanek kawy) na tradycyjn¹ w³osk¹ kawe. Palona rednio delikatnie kawa o bogatym, s³odkim i bardzo intensywnym d³ugo utrzymuj¹cym siê smaku. Dziêki niezwykle starannej selekcji ziaren fili¿anka Kimbo Aroma Italiano pozwala jednoczenie cieszyæ siê napojem o delikatnym, a jednoczenie intensywnym smakiem. Mielona z przeznaczeniem do kawiarek i ekspresów cinieniowych.

Aromat: mocny
Intensywnoæ smaku: rednia
S³odycz: du¿a
Zawartoæ kofeiny:  du¿a (ok. 2%)
Opakowanie jednostkowe : 250 g

Specyfikacja: 65% Robusty, 35% Arabica
Aromat: mocny
Intensywnoæ smaku: bardzo du¿a
S³odycz: du¿a
Zawartoæ kofeiny:  du¿a (ok. 2%)
Opakowanie jednostkowe: 250 g

KAI250g