VERGANANO 100% Arabica MOKA 250g mielona

32,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

VERGNANO 100% Arabica Moka kawa mielona do kawiarek, to mieszanka stworzona z myl¹ o najbardziej wymagaj¹cych konsumentach, pragn¹cych cieszyæ siê wymienit¹ kaw¹ przygotowan¹ w domu. Kawa aromatyczna, intensywna i s³odka. Najwy¿sz¹ jakoæ kaw Vergnano gwarantuje bardzo zaawansowany system kontroli ziaren, opieraj¹cy siê na czytniku optycznym  sprawdzaj¹cym wielkoæ i kolor ka¿dego ziarna. Vergnano 100% Arabica idealnie nadaje siê do przygotowania espresso, cappuccino, latte macchiato.

Specyfikacja:
Sk³ad: 100% Arabika
Aromat: bardzo mocny
Intensywnoæ smaku: mocna
S³odycz: bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny:  niska
Opakowanie jednostkowe: 250 g

V100%250g