JULIUS MEINL Prasident 500g

35,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

JULIUS MEINL PRASIDENT to klasyczna wiedeñska mieszanka, która zosta³a skomponowana ponad 30 lat temu jako uwieñczenie ponad 100 letniego dowiadczenia firmy Julius Meinl. W sk³ad tej wyj¹tkowej mieszanki wchodz¹ Arabiki pochodz¹ce z Ameryki rodkowej i Po³udniowej, oraz Robusty z Azji Po³udniowo-Wschodniej, daj¹ce kawê o ³agodnym smaku z bardzo ma³¹ kwasowoci¹. Prasident jest mieszanka cenion¹ za subtelny smak i bogaty aromat. Nadaje siê do przygotowania w ekspresie cinieniowym, ekspresie przelewowym, automatycznym ekspresie cinieniowym, kawiarce moka jak i zaparzaczu.

Specyfikacja:
Aromat: mocny
Intensywnoæ smaku: rednia
S³odycz: rednia
Zawartoæ kofeiny: rednia
Opakowanie jednostkowe: 500 g

JMP500g