VERGNANO Antica Bottega 1000g ziarnista

105,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

VERGNANO ANTICA BOTTEGA kawa ziarnista, to mieszanka przygotowana do ekspresów cinieniowych dla najbardziej wymagaj¹cych konsumentów. W jej sk³ad wchodz¹ wysokiej jakoci Arabiki z Nikaragui, San Do  mingo, Kostaryki i brazylijskiej prowincji Santos, o delikatnym aromacie i intensywnie s³odkim smaku. Antica Bottega idealnie nadaje siê do przygotowania espresso.
Najwy¿sz¹ jakoæ Caffe Vergnano gwarantuje bardzo zaawansowany system kontroli ziaren, opieraj¹cy siê na czytniku optycznym  sprawdzaj¹cym wielkoæ i kolor ka¿dego ziarna. Nie do przecenienia jest tak¿e wieloletnie dowiadczenie palarni siêgaj¹ce, a¿ do 1882 roku.

Specyfikacja: 100% Arabika
Aromat: mocny
Intensywnoæ smaku: bardzo mocna
S³odycz:  bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny:  niska
Opakowanie jednostkowe: 1000 g

VAB1000g