VERGNANO Gran Aroma 1000g ziarnista

65,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

VERGNANO GRAN AROMA kawa ziarnista, to mieszanka stworzona z myl¹ o najbardziej wymagaj¹cych konsumentach, pragn¹cych cieszyæ siê wymienit¹ kaw¹ przygotowan¹ w domowym ekspresie cinieniowym.  Kawa aromatyczna i intensywna w zdecydowanie klasycznym w³oskim stylu. Caffe Vergnano Gran Aroma idealnie nadaje siê do przygotowania kawy z mlekiem.
Najwy¿sz¹ jakoæ kaw Vergnano gwarantuje bardzo zaawansowany system kontroli ziaren, opieraj¹cy siê na czytniku optycznym  sprawdzaj¹cym wielkoæ i kolor ka¿dego ziarna. Nie do przecenienia jest tak¿e wieloletnie dowiadczenie palarni siêgaj¹ce, a¿ do 1882 roku.

Specyfikacja: 50% Arabika 50% Robusta
Aromat: bardzo mocny
Intensywnoæ smaku: bardzo mocna
S³odycz: rednia
Zawartoæ kofeiny: du¿a
Opakowanie jednostkowe: 1000 g

VGA1000g