EKAF (Cellini) Prestigio 100% Arabika 1000g ziarnista

65,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

EKAF to liguryjska palarnia z nowoczesnymi zak³adami produkcyjnymi w Genui. Kawy EKAF na rynki eksportowe s¹ sprzedawane pod mark¹ CELLINI.  Wysoka jakoæ mieszanek tej palarni gwarantuje certyfikat UNI EN ISO: 9001:2008


EKAF (CELLINI) PRESTIGIO 100% to rednio palona mieszanka Arabik. Ziarna wchodz¹ce w jej sk³ad pochodz¹ z plantacji w Ameryce Po³udniowej i rodkowej. Charakteryzuje siê ³agodnym, aromatycznym  i delikatnym smakiem   

Nadaje siê do przygotowania w ekspresie cinieniowym, ekspresie przelewowym, automatycznym ekspresie cinieniowym, kawiarce moka  

Specyfikacja: 100% Arabika

Aromat: bogaty

Intensywnoæ smaku: rednia

S³odycz: rednia

Zawartoæ kofeiny: rednia

Opakowanie jednostkowe: 1000g

EP1000g