ITALCAFFE Gran Gusto 1000g ziarnista

69,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Italcaffe Gran Gusto to klasyczne w³oskie po³¹czenie arabiki i robusty. Intesywna, palona rednio kawa bez wyczuwalnej kwasowatoci z lekk¹ goryczk¹. Typowa czarna kawa cechuj¹ca siê du¿¹ gêstoci¹ i obfit¹ d³ugo utrzymuj¹c¹ siê crema. Polecana dla osób ceni¹cych mocne espresso, lub preferuj¹cych kawy mleczne. Italcaffe Gran Gusto to kawa bardzo dobrze sprawdzaj¹ca siê w kawiarniach, biurach i wród u¿ytkowników indywidualnych dziêki swojej uniwersalnosci.

Specyfikacja:
ok 60% Arabika, 40% Robusta
Aromat: rednio bogaty
Intensywnoæ smaku: bardzo du¿a
S³odycz: rednia
Zawartoæ kofeiny: du¿a
Opakowanie jednostkowe : 1000 g

Termin przydatnoci Italcaffe Gran Gusto mija: 28.12.2017

IGA1000g