LAVAZZA Tierra 1000g ziarnista

103,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Lavazza Tierra jest mieszank¹ tworzona nie tylko z myl¹ o wyj¹tkowym smaku, ale tak¿e o ochronie lasów tropikalnych i wspieraniu lokalnych spo³ecznoci zajmuj¹cych siê upraw¹ kawy (idea Fair trade). W sk³ad tej mieszanki wchodz¹ ziarna wyprodukowane na niewielkich plantacjach w Peru, Kolumbii czy Brazylii, które nie powsta³y na miejscu wycinanych lasów tropikalnych. 

Lavazza Tierra charakteryzuje siê bogatym wyrazistym, aromatem. Przewa¿aj¹ aromaty owocowe i mlecznej czekolady. Mieszanka bardzo powtarzalna, co daje nam gwarancje zawsze tak samo pysznej fili¿anki kawy
Kawa nadajê siê do przygotowania espresso, cappuccino, kawy z mlekiem. Idealna do ekspresu cinieniowego.

Specyfikacja:
Sk³ad: 100% Arabika
Aromat: bardzo bogaty
Intensywnoæ smaku: rednia
S³odycz: du¿a
Zawartoæ kofeiny: niska
Opakowanie jednostkowe: 1000g

LT1000g