COMPAGNIA DELL 'ARABICA Kenya 250g ziarnista

32,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Compagnia Dell Arabica Kenya to jedna z najlepszych odmian afrykañskiej Arabiki. Rosn¹ca na uprawach powy¿ej 2000 m w Kenii charakteryzuje siê silnym, intensywnym aromatycznym smakiem. Wielkoæ ziaren jest nieco wiêksza ni¿ standardowa (okrelana jako AA).

Specyfikacja:
Sk³ad: 100% Arabika
Aromat: bardzo bogaty
Intensywnoæ smaku: du¿a
S³odycz: du¿a
Zawartoæ kofeiny: niska
Opakowanie jednostkowe: 250 g

CK250g