MONIN syrop Waniliowy 50ml

7,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN Wanilia 50 ml jeden z najbardziej klasycznych i uniwersalnych smaków z gamy syropów MONIN. Cechuje siê bardzo intensywnym, mocno skoncentrowanym, d³ugo utrzymuj¹cym siê smakiem i s³omkow¹ barw¹.

Syrop waniliowy mo¿na z powodzeniem dodawaæ do: gor¹cej czekolady, deserów, owoców, mleka, koktajli bezalkoholowych, drinków, smoothies, milkshake. Wanilia dziêki swojemu ³agodnemu smakowi idealnie komponuje siê z wszystkimi smakami owocowymi.

Przyk³adowe przepisy dla syropu waniliowego MONIN:

1.  Wanilian Latte Sk³adniki: 15 ml syropu waniliowego, 30 ml kawy, 180 ml mleka. Przygotowanie: syropy wlaæ do wysokiej szklanki, dolaæ spienione mleko i delkatnie dolaæ kawê. Mo¿na przyozdobiæ bit¹ mietan¹.

2. Vanilia Soda Sk³adniki: 20 ml syropu waniliowego, 120 ml coli. Przygotowanie: syrop wlaæ do szkalnki wype³nionej kostkami lodu, dodaæ cole, delikatnie wymieszaæ

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji.

Data waznoci syropu Monin Waniliowy 50ml:

30.11.2017

MW50ml