Regulamin

1. Informacje ogólne


Właścicielem sklepu internetowego Kawowo.com.pl jest firma CAFFETTIERA Michał Filiciak, zarejestrowana pod adresem:

os. Niepodległości 3a/42, 31-861 Kraków posiada nr NIP: 6782919251 i nr REGON: 120074385

Dane kontaktowe:

CAFFETTIERA, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków

tel.: 502 780 647

e-mail: sklep@kawowo.com.pl

Korzystanie ze sklepu Kawowo.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Postanowienia ogólne

Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym kawowo.com.pl, zwaną dalej Kupującym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Przedsiębiorstwo.

Wszystkie ceny w sklepie Kawowo.com.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Kawowo com.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu i wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również:

e-mailem na adres: sklep@kawowo.com.pl,

telefonicznie pod nr +48 502 780 647

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11.00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w kolejny najbliższy dzień roboczy. 
Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail i numeru telefonu pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni mogą nie zostać zrealizowane.

Sklep Kawowo.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, jeśli jego weryfikacja nie będzie możliwa


W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia lub braku możliwości jego zrealizowania.


Kawowo.com.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.


Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim pomiędzy Kupującym, a Caffettiera Michał Filiciak zgodnie z prawem polskim i zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży dostępnymi w regulaminie.

Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT. Faktura VAT na przedsiębiorstwo może być wystawiona WYŁĄCZNIE jeśli podczas składania zamówienia został podany numer NIP

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu działania sklepu, Kupujący ma prawo zgłosić reklamację. Reklamacje takie można zgłaszać za pomocą dwóch kanałów:  

a) pisemnie na adres: Caffettiera, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków,

b) po przez e-mail: sklep@kawowo.com.pl

Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Kawowo.com.pl przedmiotowej reklamacji.


Zamówione towary są dostarczane do Kupującego na wskazany adres dostawy w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez firmę Caffettiera Michał Filiciak.
Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Kawowo.com.pl, a Kupującym. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 30 dni roboczych.


Kawowo.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy firmy kurierskiej. Wszelkie opóźnienia w dostawie wynikające z niewłaściwej pracy firmy kurierskiej należy zgłaszać jako odbiorca we właściwej firmie kurierskiej, lub za pośrednictwem sprzedawcy:

a) pisemnie na adres: Caffettiera, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków

b) po przez e-mail: sklep@kawowo.com.pl


Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw. Koszty dostawy zagranicznej musi zostać ustalony przed złożeniem zamówienia.


Płatności można dokonywać:

* przelewem na konto prowadzone w banku ING 15 1050 1445 1000 0090 7256 3811

* za pośrednictwem platformy Przelewy24 (id sklepu: 172779)

* za pośrednictwem platformy PAYPAL

Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. Sklep Kawowo.com.pl zastrzega sobie prawo do czasowej i stałej możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od sposobu dostawy.
Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy dostarczającej przesyłkę.  Przed płatnością Kupujący ma obowiązek zgłosić wszelkie uszkodzenia pracownikowi firmy kurierskiej. Po opłaceniu zamówienia u kuriera,  Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą/paragonem prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu i bezzwłoczne poinformowanie o zaistniałym fakcie sklep Kawowo.com.pl

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 24 miesięcy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub wg obowiązującego prawa.


Kawowo.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy, terminu i zawartości dostawy po uprzednim kontakcie z  Kupującym i za jego zgodą. Konieczność zmiany formy dostawy może wynikać z wielkości zamówionego zamówienia, braku dostępności towaru, lub zmiany linii produktów

3. Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Administratorem danych osobowych jest:
CAFFETTIERA Michał Filiciak,

zarejestrowana pod adresem: os. Niepodległości 3a/42, 31-861 Kraków

NIP: 6782919251

REGON: 120074385


Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.
Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Certyfikat SSL wdrożony w naszym sklepie zapewnia, że zakupy są w pełni bezpieczne.
Dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
a. dane identyfikacyjne
b. dane kontaktowe
c. dane do rozliczeń
d. dane do wystawienia faktury VAT
są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży lub reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.
Każdemu klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@kawowo.com.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy sprzedaży. Dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

Wypełnienie formularza z danymi Kupującego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane WYŁĄCZNIE w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, oraz wykonania usługi dostawy.

4. Zwrot (odstąpienie od umowy zawartej na odległość)

Jeśli zakup był dokonywany na osobę prywatną, a nasze produkty nie spełnią Twoich oczekiwać zawsze możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość i zwrócić wciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Dołączenie do zwrot paragonu przyspieszy procedowanie zwrotu. 

ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH ZWROTOWI NIE PODLEGAJĄ:

* PRODUKTY SPOŻYWCZE PO OTWARCIU

* POMPKI DO SYROPÓW I SOSÓW PO ROZPIECZĘTOWANIU OPAKOWANIA PRODUKTOWEGO.

Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania i muszą posiadać wszystkie oryginalne metki. Zwroty nie dotyczą produktów wykonanych na indywidualne zlecenie.

Koszt odesłania towaru pokrywa kupujący.

Szczegóły warunków zwrotu znajdują się w regulaminie sklepu

Możliwość zwrotu przysługuje wyłącznie klientom dokonującym zakupu na potrzeby prywatne, czyli tym którzy nie dokonali zakupu na potrzeby przedsiębiorstwa.

W przypadku odstąpienia od umowy nasz sklep zwróci Kupującemu ŚRODKI OTRZYMANE ZA ZWRÓCONE PRZEDMIOTY, oraz RÓWNOWARTOŚĆ NAJTAŃSZEJ FORMY WYSYŁKI DOSTĘPNEJ W SKLEPIE (10,90 zł - paczkomat).

W celu odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć  stosowne oświadczenie woli (w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki)na

a) adres e-mail: sklep@kawowo.com.pl

b ) na dres: CAFFETTIERA (stoisko z kawą) al. Pokoju 67, 31-580 Kraków

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej

PO PRZESŁANIU OŚWIADCZENIA woli towar może zostać zwrócony TYLKO w takim stanie w jakim został zakupiony (nie wskazującym na ślady użytkowania)

Przesyłkę należy nadać na adres:

CAFFETTIERA (stoisko z kawą),

al. Pokoju 67,

31-580 Kraków

tel: 502 780 647

Wzór Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Caffettiera Michał Filiciak
os. Niepodległości 3a
31-867 Kraków
NIP: 6782919251

Ja…………...............……………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

numer zamówienia……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres…………………….……..…………………………………….
Data………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

5. Reklamacje

Kupujący w przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń zakupionego towaru (z wyjątkiem wad i uszkodzeń wymienionych w opisie kupowanego towaru) które ujawniły się w ciągu 2 lat od dostarczenia towaru ma prawo do złożenia reklamacji.

Reklamacja powinna być wysłana:

a)po przez e-mail: sklep@kawowo.com.pl

b) listownie na adres: CAFFETTIERA al. Pokoju 67, 31-580 Kraków

Kupujący w reklamacji ma prawo żądać: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany na nowy produkt, lub odstąpienia od umowy jeśli Sprzedający nie może w sposób niezwłoczny i bez nadmiernych uciążliwości dla Kupującego wymienić produktu na wolny od wad, albo usunąć stwierdzonej wady. Sprzedający ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia złożenia. Po upływie tego terminu reklamacja zostaje automatycznie uznana

W przypadku złożenia reklamacji w związku z uszkodzeniem w transporcie, lub brakiem produktów w przesyłce konieczne jest dostarczenie protokołu uszkodzenia spisanego przez przedstawiciela firmy doręczającej.

6. Pozostałe ustalenia

Kawowo.com.pl zastrzega sobie prawo do:
 - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego dnia,
 - wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Kawowo.com.pl

Wszelkie sprawy nie uregulowane regulaminem będą rozpatrywane wg obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa w wyznaczonym do tego sądzie.

Wszystkie elementy regulaminu przestają obowiązywać w momencie, w którym są sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polski

Kawowo.com.pl dokłada wszelkich starań, by opisy produktów znajdujące się na stronie były zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych i właściwości towaru, lub ich zmianę przez producenta. Jednak nie odbiera to Kupującemu prawa do zwrotu lub reklamowania zakupionego towaru